Borstreconstructie

Als het gaat over een borstreconstructie dan gaat het over een borst die zo natuurlijk mogelijk wordt gemaakt, dan krijgt men ook meer symmetrie tussen de borsten. Een borstreconstructie wordt gedaan bij vrouwen die bijvoorbeeld vanwege borstkanker een amputatie hebben gehad of vrouwen die een mammasparende operatie hebben gehad. Ook vrouwen die een preventie amputatie hebben gehad vanwege bijvoorbeeld de erfelijkheid van borstkanker of de ziekte van Reclus komen in aanmerking voor een borstreconstructie.

Een borstreconstructie kan plaatsvinden na en tijdens de amputatie. Als een poging tot borstreconstructie niet gelukt is kan deze weer opnieuw gedaan worden. De borstreconstructie kan echter ook nadelen hebben, er is namelijk meer kans op complicaties omdat het een zware ingreep is en de hersteltijd langer is. De dagelijkse activiteiten en het werk mogen niet direct worden hervat, er is een grotere kans op littekens en een nieuwe borst komt niet overeen met een natuurlijke borst. Er kan gebruik worden gemaakt van een borstimplantaat. Maar hoe langer deze aanwezig is hoe groter de kans is dat er complicaties optreden.

<h3>De technieken voor een borstreconstructie</h3>
Er zijn een aantal technieken voor borstreconstructie, het kan aan de hand van een lichaamsvreemde stof, de borstimplantaten, maar het kan ook aan de hand van lichaams eigen weefsel. Dit kan door gebruik te maken van huid, spieren, vet en bloedvaten. Niet alle artsen voeren dit uit vanwege de technische moeilijkheid.

<h3>Borstversteviging</h3>
Vermagering, zwangerschap, ouder worden en borstvoeding geven, allemaal nadelige invloeden voor de vorm van de borsten. Er kan verslapping optreden, soms willen vrouwen hier wat aan laten doen en deze mogelijkheid is er.

<Oorzaken van borstverslapping:
De borsten kunnen gaan verslappen als ze langere tijd worden uitgetrokken door bijvoorbeeld de toename in volume van de borstklier, te denken aan een zwangerschap. De uitrekking in de huid blijft bestaan, het klierweefsel wordt wel minder maar het wordt voor een deel omgezet in vetweefsel. Er treedt ook een verlenging op van de verbindingsbanden tussen de huid en de klier.

Mechanisme en graden van borstverslapping
Uitrekking van de huid is geen pretje, het borstvolume wordt minder en de borstklier gaat afhangen. Er zijn verschillende graden van borstverslapping: Graad 1, hierbij bevindt de tepel zich op of onder het niveau van de imp. Hij zit wel boven het meest uitstekende deel van de borstwelving. Bij graad drie en vier zit de tempel lager dan het meest uitstekende deel van de borstwelving.

Techniek van borstversteviging
De extra huid moet worden weggehaald, dan wordt de klier kleiner en steviger. De borstklier wordt steviger gemaakt door deze hoger aan de onderliggende spier vast te maken, ook krijgen zij een nieuwe ketelvormige structuur.

Huidwegname
Een veelgebruikte techniek is een combinatie van een cirkelvormige huidexcisie rond de tepel en een verticale elliptische huidexcisie in de onderste helft van de borsten. Er komt dan een circulair litteken rond de hoger geplaatste tepel en er komt ook een verticaal litteken (dat is oplopend) deze komt in het midden van de onderste borsthelft. Ook de kort litteken techniek laat toe om het horizontaal litteken in de plooi onder de borst te kunnen vermijden.

<h3>Tepelhofcorrectie</h3>
Als het gaat over een tepelhofcorrectie dan gaat het over een tepelhof dat gecorrigeerd moet worden, er kan ook een correctie plaatsvinden bij een afgezakte of ingetrokken tepel.

<h3>Tepelhofverkleining</h3>
Bij een tepelhofverkleining wordt de gepigmenteerde huid weggesneden. Als deze gezwollen is dan wordt het klierweefsel onder de huid weggehaald. De borstklier en de melkgangetjes blijven wel in tact en er kan gewoon borstvoeding worden gegeven.

<h3>Pigmentatie van de tepelhof</h3>
Het kan zijn dat er geen pigment aanwezig is rond de tepelhof, dit kan gereconstrueerd worden door inkt injecties. De kleur van de inkt moet dan passend zijn bij de natuurlijke pigmentatie van de tepelhof.

<h3>Liften van de tepelhof</h3>
Het liften kan gedaan worden op verschillende manieren:
– Benellli Lift, een gedeelte van de tepelhof wordt verwijderd door lolly incisie. Dit is een circulair litteken rond de tepelhof, deze heeft een staartje dat naar beneden wijst. Het litteken geneest zo in een smalle lijn. Hierbij wordt het omliggende weefsel aan de tepelhof gehecht.
– Bennelli-Lolly Lift, er worden inkepingen gemaakt rond de tepelhof tot de borstplooi. De verzakking van de tepelhof wordt zo verminderd.
– Borstlift met tepelhofverkleining, de overtollige huid wordt verwijderd zodat de zakkende borsten gelift kunnen worden. De tepelhof kan dan ook direct gecorrigeerd worden. Dit wordt vaak gedaan door een insnijding te maken en deze wordt later gehecht door een anker.

<h3>Ingetrokken tepels</h3>
Als iemand last heeft van ingetrokken tepels dan kan dat op verschillende manieren worden veroorzaakt en behandeld. Als een tepel slecht is aangelegd dan kan deze tijdens de puberteit via de melkgangetjes naar binnen toe getrokken worden. Dit kan plaatselijk worden verdoofd en dan worden de melkgangetjes los gemaakt. Er is dan geen borstvoeding meer mogelijk. Maar een normaal gevormde tepel kan ook naar binnen worden getrokken, dit kan worden aangepakt door dezelfde methode maar dan blijven de melkgangetjes intact en is borstvoeding geven nog wel mogelijk.